خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه 11 ، پلاک 1 ، واحد 6
تهران، ایران
93 26 85 88 (21) 98+
94 26 85 88 (21) 98+
info@yours-host.com
support@yours-host.comقیمت دامنه


پسوندهای کاربردی

دامنهثبتتمدیدانتقال
com.120.000 تومان120.000 تومان120.000 تومان
net.120.000 تومان120.000 تومان120.000 تومان
org.120.000 تومان120.000 تومان120.000 تومان
ir.32.000 تومان32.000 تومان32.000 تومان

قیمت دامنه

توجه:

  • ثبت برای دامنه های ir. فقط یک سال و پنج سال امکان پذیر است.
  • ثبت برای دامنه های دیگر از یک سال تا ده سال امکان پذیر است.
  • با توجه به نوع پسوند دامنه، مبلغ یک سال دریافت می شود و بدیهی است که یک سال به اعتبار دامنه افزوده خواهد شد و سپس مراحل انتقال انجام می پذیرد.

پسوندهای دیگر

کاربر گرامی، برای راحتی و سرعت در کسب نتیجه، می توانید در قیمت جستجو پسوند مورد نیاز را تایپ کنید…
دامنهثبتتمدیدانتقال
com.120.000 تومان120.000 تومان120.000 تومان
com.120.000 تومان120.000 تومان120.000 تومان
com.120.000 تومان120.000 تومان120.000 تومان
com.120.000 تومان120.000 تومان120.000 تومان